Esanlamli Nedir? Esanlamli Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “eşanlamlı” ne demek?1. Anlamları aynı ya da birbirine çok yakın olan (sözcükler), anlamdaş, müteradif, sinonim Eşanlamlı

kelimenin ingilizcesi: adj. synonymous