Enerji kaynağı Nedir? Enerji kaynağı Anlamı ve Hakkında Bilgi

Enerji kaynağı nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Energy resources) Ekonomide çeşitli fiziki işlerin yapılabilmesi için gerekli gücü sağlayan kaynaklar. Geleneksel enerji kaynakları arasında kömür, ham petrol, su, doğal gaz ve daha az ölçüde odun yer alır. Pil, batarya ve elektrik insan yapısı enerji kaynağı sayılırlar. Önceleri en önemli enerji kaynağı kömür idi, daha sonraları petrol bu görevi üstlendi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra nükleer enerji, güneş enerjisi (solar enerji) gibi yeni enerji kaynaklan doğmuştur.