Ana Sayfa Kimdir Emni Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Emni Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Emni Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Mevlana’nın evladından Vidin Muhafızı Yusuf Paşa’nın oğludur. Terbiye ve tahsilini Enderun-i Hümayun’da tamamlamıştır. 1151 (1738) de elçilik vazifesi ile Rusya’ya gitmişti. Geri dönüşünde müşahedelerine da­ir sefaretname dalında bir tarihçe yazmıştır ki bir nüshası Murad-Molla Kütübhanesinde vardır. Başında hayati da yazılmıştır. 1163 (1750) de İstanbul’da vefat etmiştir. Zamanına göre mütefekkir ve muktedir bir zattı.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.