Ana Sayfa Sosyologlar Fransız Sosyologlar Émile Durkheim

Émile Durkheim

0

Émile Durkheim
Emile Durkheim.jpg

Fransız Sosyolog
Doğum David Émile Durkheim
15 Nisan 1858(1858-04-15)
Epinal, Fransa
Ölüm 15 Kasım 1917 (59 yaşında)
Paris
Vatandaşlığı Fransız
Milliyeti Fransız
Din Agnostik
Dalı Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji, Teoloji
Çalıştığı yerler Bordeaux Üniversitesi, Paris Üniversitesi
Etkilendikleri Immanuel Kant, René Descartes, Plato, Herbert Spencer, Aristoteles, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Auguste Comte. William James, John Dewey, Charles Sanders Peirce, Fustel de Coulanges
Etkiledikleri Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Talcott Parsons, Maurice Halbwachs, Pierre Bourdieu, Charles Taylor, Henri Bergson, Emmanuel Levinas, Steven Lukes, Alfred Radcliffe-Brown, E. E. Evans-Pritchard, Mary Douglas, Paul Fauconnet, Robert Bellah, Lucien Lévy-Brühl, Ziya Gökalp, David Bloor, Randall Collins, Jonathan Haidt

Émile Durkheim (15 Nisan 1858, Epinal – 15 Kasım 1917, Paris), Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır.

Sosyoloji adı her ne kadar August Comte tarafından verilmiş olsa da, Fransız Sosyolojisi 19. yüzyılın sonundaki güçlü etkisini ona ve onun kurmuş olduğu L’Année Sociologique isimli yayına borçludur.

Hayatı ve Düşüncesi[değiştir | ]

15 Nisan 1858 tarihinde Epinal, Loren’de bir Yahudi Hahambaşı’nın oğlu olarak dünyaya geldi. Felsefe öğretmenliği yaptı. 1885 de Almanya’da bulundu. Fransa’ya dönüşte yayımladığı makaleler ilgi topladı. 1887 Bordeaux Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1902 yılında Sorbonne Edebiyat Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürdü. 1906 yılında Buisson’un ölümü üzerine Sorbonne Eğitimbilim Profesörlüğüne getirildi.

Durkheim toplumbilimi kendi olgularını kendi ön dayanaklarıyla işleyen bir bilim durumuna getirdi. Auguste Comte’un fiziği, Herbert Spencer’in biyolojiyi örnek alıp inceledikleri toplumsal olaylar ona göre yalnız kendi türünden olaylarla açıklanabilir, “toplumsal olay” bireye bağlı ve bireyle başlayıp biten bir süreç değildir. Toplumsal olay bireyi aşkındır, birey ona katılır. Her birey için toplumsal olaya katılmak kaçınılmaz bir zorunluktur. Çünkü toplumsal olaylar; genel zorunlu bireyi ve bireyler arası ilişkileri belirleyen din, ekonomi, hukuk, ahlâk, siyaset, bilim ve sanat türünden olaylardır. İnsanın kendine özgü bireyliğini ve topluma özgü toplumsallığını saptar. İnsan genel doğruları hazırca, tartışıp araştırmadan toplumdan alır. Bu doğrular: bireyin, kendisi, başkaları, insanlar arası ilişkiler, doğa, evren olguları üzerine yargılarına temel dayanak olur.

Toplum bir başka yanıyla da insana ilişkin her kurumun temeli olup doğal bir bileşimdir. Kurumlar örneğin din ve Tanrı anlayışı da topluma bağlıdır ve onunla birlikte gelişip evrimleşir.

Durkheim bilgi anlayışında toplumun görüşünü örnek alır. Bilgide en genel kavramlar tek tek şeylerin tümünden bağımsız olmayıp tersine onlara uygulanabilen, topluma ilişkin kavramlar olduklarından en geçerli kavramlardır. Bunların mutlak, öncesiz sonrasızca doğru ve kesin kavramlar oldukları da söylenemez. Bilginin temel taşları olan genel kavramlar toplumla birlikte zaman ve uzam bağlamında değişip gelişen kavramlardır.

Din sosyolojisi ile ciddi olarak ilgilenen Durkheim’in eserlerinin bir kısmı Türkçeye çevrilmiştir. Comte’un takipçisidir. Sosyolojizm düşüncesi felsefesi olarak Materyalizm ve Kolektif inançları değerlendiriyor. Tanrı’nın ve evrenin varlığı konusunda emin olmadığını Sosyoloji ve Din olarak Tanrı’nın toplum olduğunu yani ezilen, sınıfının bir olduğunu, Toplumun da Tanrı’nın felsefesine uygun inançları “Teizm, Ateizm, Deizm, Budizm ve Agnostizm..”gibi farklı inanclara göre bölünmesini değerlendiriyordu nasıl toplumu gözettiği “birey”in de davranışlarda bulunurken toplumu temel ahlak esasına ve pozitif yaklaşıma çağrıştırıldığını düşünüyordu.

15 Kasım 1917’de Paris’te ölmüştür.

Ayrıca bakınız[değiştir | ]

  • Pozitivizm

Başlıca Eserleri[değiştir | ]

  • Ahlaksal Terbiye
  • Ahlak ve Hukuk Kaideleri Hakkında Dersler
  • Meslek Ahlakı
  • Ceza Evriminin İki Kanunu
  • Dini Hayatın İlkel Biçimleri
  • Sosyolojik Yöntemin Kuralları
  • İntihar


“Émile_Durkheim&oldid=18446626” adresinden alındı.