Sosyoloji Tarihi

EMILE DURKHEIM (1858-1917)

Durkheim, sosyolojiyi bağımsız bir disiplin olarak kurma ve ona bilimsel bir statü kazandırma konusundaki önemli katkılarından dolayı sosyoloji tarihi içinde önem- li bir yere sahiptir. Durkheim’in temel amacı, sosyolojinin çalışma nesnesini ve ona uygun çalışma yöntemlerini tespit etmektir. Bir bilim dalı olarak sosyolojinin çalış- ma konusunun ne olduğu ve bunun hangi yöntemle incelenmesi gerektiğine dair yaptığı katkılar, onu sosyolojinin en önemli kurucularından bir olarak kabul edil- mesine neden olmuştur. Onun toplum bilimin yöntemi, toplumsal işbölümü, sana- yileşme, intihar, din ve ahlâk konuları üzerine yaptığı çalışmalar sosyolojinin geli- şiminde çok önemli bir yere sahiptir.
Emile Durkheim
Sosyolojinin asıl kurucusu olarak kabul edilen E. Durkhe- im, Fransa’da Epinal Alsace-Lorraine’da doğdu. 1882’de Ecole Normale Supéieure adlı ünlü okulu bitirdi. Akade- mik kariyerine başladıktan sonra 1884’de Fransa’da Bor- deaux Üniversitesinde sosyal bilimci unvanı ile atanan ilk kişi olarak ders vermeye başladı. 1902’de Sarbonne Üni- versitesinde çalışmalarına devam etti ve aynı üniversitede Eğitim ve Sosyal Bilim Profesörlüğüne atandı. En önemli eserleri arasında işbölümü (1893), Sosyolojik Yöntemin Kuralları (1895), intihar (1897), Dini Hayatın ilksel Bi- çimleri (1912) yer almaktadır.