Emek kıt ülkeler Nedir? Emek kıt ülkeler Anlamı ve Hakkında Bilgi

Emek kıt ülkeler nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Labor deficit countries) Sermaye ve doğal kaynaklar yönünden zengin, buna karşın emek bakımından fakir duramdaki ülkeler. Bunlar genellikle iki gruptur: Sermaye birikimini ileri düzeylere ulaştıran fakat nüfus artış hızları yavaş olan ülkelerle, zengin topraklara veya maden kaynaklarına sahip olup yeterli nüfusu bulunmayan ülkeler, ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra, başta Federal Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri, hızlı bir sanayileşme gerçekleştirirken iş gücü açığı çekmeye başlamışlardı. Adı geçen ülkeler bu açığı İtalya, Ispanya, Yugoslavya ve Yunanistan gibi Avrupa’nın nisbeten gerice ülkelerinden ya da Türkiye’den karşılamışlardır. Petrol Krizinden sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın petrol zengini ülkeleri de yoğun bir yatırım faaliyetine girişince, ihtiyaç duydukları iş gücünü Türkiye ve Uzak Doğu ülkelerinden sağlamışlardır.