Ekonomik model Nedir? Ekonomik model Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ekonomik model nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Economic model) İktisat Teorisinin matematikle ifade edilmesi. Gerçek dünyanın aşırı basitleştirilmiş şekline dayanan bir analiz metodudur. Gerçek dünyada önemli ya da önemsiz yığınla değişken vardır. Bunların içinden daha az önemli olanlar ayıklanmadıkça, uygulanabilir bir analiz yapılamaz, yapılsa bile böyle bir analiz aşırı karmaşık nitelikte olur. O halde model kurulurken belirli varsayımların yapılması ve birçok önemsiz değişkenin modelin dışında bırakılması gerekir. Modeller, varsayımların belirlediği özel durumların analizine olanak verir. Ekonomik modeller, matematik formüllerle, geometri ile veya sözle kurulur. Matematik bir modelin çözümlenebilir olması için bilinmeyen sayısının denklem sayısına eşit olması gerekir. Son yıllarda model kurma ve çözümleme tekniklerinde büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Matematiksel iktisat’m, Ekonometri’ nin ve buna paralel olarak Bilgisayar tekniklerinin gelişmesi buna olanak vermiştir. Ekonomik modeller Neo – Klasik İktisat’m adeta gelişmesinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Ancak Matematik modellerde ölçülemeyen modellerin, model dışında tutulmasının, bunların geçerliliğini sınırlandırdığı unutulmamalıdır. Ekonomik davranışları tümüyle ölçme olanağı yoktur. Bu nokta, özellikle Neo-Kurumsalcı Ekol tarafından, Neo Klasik Ekole karşı bir eleştiri olarak öne sürülmüştür.