Ekonomik işletme Nedir? Ekonomik işletme Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ekonomik işletme nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Economic enterprise) Ekonomik bir kazanç sağlamak amacıyla, emek ve sermayenin örgütlenmesiyle oluşturulan ve sürekli ekonomik faaliyette bulunan kuruluş, firma. Ekonomik işletmeler, ticari, sınai, tarımsal faaliyetlerle ilgili olabilecekleri gibi hizmet üretimiyle de uğraşabilirler (Bkz. Firma, Şirket).