Ekberiye Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kitaplar” 259″ 116″ Ekberiye

Muhiddin-i Arabi’ye nispet edilen Kadiriye tarikatının kollarından sayılan tarikatın adı.