Ek Nedir? Ek Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “ek” ne demek?1. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça; eklenmiş, katılmış.

2. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri; sözcük türetmek ya da sözcüğün görevini belirtmek için kullanulan biçim verici ses ya da sesler, ºlahika. 3. Bir gazete ya da dergi beraberinde ücretsiz olarak verilen paça, ºilave; iki borunun yerleştirildiği yer Ek

kelimenin ingilizcesi: [EK] adj. additional, extra, supplemental, supplementary, further n. addition, supplement, extension, extra, annex, appendix, appendage, addendum, adjunct, appurtenance, formative, insertion, inset, postscript, schedule, supplementation pref. by, bye, super Benzer bağlantılar ek bileziği, ek bütçe, ek ders, ek eylem, ek fiil, ek görev, ek kök, ek ödenek, ek oylum, ek tahsisat