Ana Sayfa Kimdir EBÛ MÜSLİM, MUALLİM-İ İSFEHÂNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

EBÛ MÜSLİM, MUALLİM-İ İSFEHÂNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

0

Muhammed b. Alî b. Muhammed b. el-Hüseyn b. Mihrâyzüd, nahiv âlimlerindendir. (459) da vefat etmiştir. Buna “Isfehânî-i Kadîm” de denir.

Mevki-i  İlmisi

Ebû Müslim İsfehânî, ulemâdan, müfessirlerden bir zattır. Tefsiri var­dır, î’tizal mezhebine fazla merbut idi. Asrında İsfahan’ın muhaddisi idi, Edebiyyâta da vâkıf idi, yirmi cilt teşkil eden bir tefsiri vardır.

Me’hazler:  Buğyelü’I-vuât,  Keşfü’z-zunûn, El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi