Ana Sayfa Nedir ? Doyma durumu Nedir? Doyma durumu Anlamı ve Hakkında Bilgi

Doyma durumu Nedir? Doyma durumu Anlamı ve Hakkında Bilgi

0

Doyma durumu nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Saturation)1. Bir ülke, bölge veya piyasanın bir mal veya hizmete olan ihtiyacının tamamen karşılanması durumu. Doyma noktasına ulaştıktan sonra talep artışı yavaşlar ve bu artış sadece nüfus artışıyla sınırlı kalır. Piyasa araştırmalarında doyma durumuna ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi büyük önem taşır. Doyma durumu genellikle nüfusa oran şeklinde ifade edilir. Örneğin her bin kişi başına düşen buzdolabı sayısı gibi.

2. Marjinal Fayda Kanununa göre bir maldan tüketi. len miktarlar arttıkça, her bir birimden sağlanan fayda giderek azalır. Marjinal fayda, bu azalmanın sonucunda bir noktada sıfıra eşit olur. Bu nokta doyma noktasıdır. Eski deyimle buna “işba” noktası da denir. Bundan sonra tüketilecek birimlerin faydası negatiftir. Diğer bir deyişle, bunlar insana bir fayda değil, ızdırap verirler.