Döviz interbankı Nedir? Döviz interbankı Anlamı ve Hakkında Bilgi

Döviz interbankı nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Foreign exchange interbank) Bankalar arası döviz piyasası demektir. Bankalar, müşterileriyle döviz alım satım işlemleri yaparlar. Bir işgününün sonunda aynı döviz üzerinden satınalınan miktar ile satılan miktar birbirine eşit ise bankanın döviz pozisyonunda bir değişme olmaz. Satılan miktar satmalmandan fazla ise döviz pozisyonunda bir azalma, aksi durumda da bir artma olur. Bankalar döviz pozisyonlarındaki bu erime veya artışları birbirleriyle yapacakları karşılıklı işlemlerle giderebilir, böylece yabancı para mevcutlarını belirli bir düzeyde sürdürebilirler. Örneğin bir A bankasının belli bir günün sonunda mark üzerinden açığı, B bankasının da aynı para üzerinden fazlası varsa, durumlarını karşılıklı olarak takas etmek suretiyle, her ikisi de döviz pozisyonunda denge sağlayabilir. Bunun için bütün yapılması gereken bu bankaların bir araya getirilmesidir. Uygulamada bu görevi döviz komisyoncuları (broker’ler) yapar. Diğer bir deyişle, döviz açığı olan banka talep ettiği döviz miktarını komisyoncuya bildirir. Fazla veren banka da satmak istediği miktarı aynı şekilde komisyoncuya ulaştırır. Komisyoncu, böylece arzı ve talebi karşılaştırarak fiyatı belirler ve iki tarafın ihtiyacını karşılar. Bu işler için kuşkusuz iki taraftan da belli komisyon alır. İlginç olan nokta şudur ki, komisyoncu aracılık görevini yaparken döviz almak veya satmak isteyen bankanın kimliğini karşı tarafa bildirmez. Böylece taraflar birbirini tanımadan anlaşma sağlanmış olur. Bunun nedeni, bazı büyük bankaların arz ve talebinin piyasa kurunu etkilemesi, dolayısıyla kendileri açısından elverişsiz bir kurdan işlem yapma olasılığıdır. Ülkemizde interbank işlemleri merkez bankası çerçevesinde yürütülür. Aracılık görevini merkez bankası yapar (Bkz. Bankalararası Para Piyasası).