Dönem Nedir? Dönem Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “dönem” ne demek?1. Belli özellikleri olan zaman parçası, devre; yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.

2. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı zaman süresi; bir yıl içindeki iki ayrı öğretim süresi. 3. Bir sanat, edebiyat akımının ya da sanatçının belli bir evresi; yumrukoyununda üçer dakikalık dövüşme sürelerinden her biri, raunt Cümle içinde kullanımı Türk lirasının rayicinin en yüksek olduğu bir dönemden söz ediyorum. – H. Taner Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi. – H. E. Adıvar Dönem

kelimenin ingilizcesi: n. period, term, semester, session, circle, date, day, epoch, spell Dönem ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Period, run).’ İktisatta olaylardaki değişme dönemler için, de incelenir. Dönem, birbirini izleyen başlangıcı ve sonu belirlenmiş zaman aralıklarıdır Genellikle İktisadi analizlerde dönemler Çok Kısa – Dönem, Kısa – Dönem ve Uzun. Dönem şeklinde üçe ayrılmaktadır. Çok kısa döneme “piyasa dönemi” de denebilir. Böyle bir dönem piyasada belirli bir “an”ı temsil eder, ne üretimi, ne de girdileri değiştirmek olanağı vardır. Örneğin mallar piyasaya gelmiş iken (özellikle dayanıksız mallarda) o anda mevcut talep ne ise ona uygun bir fiyattan satılmalıdır. Kısa dönemde üretimde bir miktar değişiklik yapılabilir. Bu dönemde firmanın değişken girdileri (ham madde, işçi, v.s.) değiştirilebilir, ancak sabit girdileri değiştirilemez (makina, bina, tesis) Uzun dönemde ise gerek değişken, gerek sabit bütün girdiler değiştirilebilir (Bkz. Değişken Maliyetler, Sabit Maliyetler).