Dolaylı emek Nedir? Dolaylı emek Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dolaylı emek nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Indirect labor)1. Belirli mal ve hizmetlerin doğrudan üretiminde kullanılmayan fakat genel üretimin bir parçası olan işgücü. Bazı yardımcı meslek gruplarının, örneğin bakım, onarım, büro görevlileri, yöneticiler, denetçi ve mühendisler, v.s. gibi, emeği bu grupta yer alır. Dolaylı emek maliyetleri belirli miktarda üretimin maliyetiyle ilgilendirilemediği için sabit üretim maliyetleri arasında kabul edilirler.

2. Bir malın üretiminde doğrudan kullanılmayan fakat o malın üretimi için gerekli olan ara mallarının içerdiği emek miktarı. Örneğin hazır giyim endüstrisinde kullanılan kumaşın üretimindeki emek, hazır giyim endüstrisi için dolaylı emek niteliğindedir (Bkz. Input Output Analizi).