Doğum kontrolü Nedir? Doğum kontrolü Anlamı ve Hakkında Bilgi

Condom (rolled-up)

Sözlüklerde geçen anlamı : “doğum kontrolü” ne demek?1. Doğumların sınırlandırılması ya da istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için uygulanan yöntemlerin tümü Doğum kontrolü

kelimenin ingilizcesi: n. birth control, contraception Doğum kontrolü ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Birth control) Aile planlaması olarak da adlandırılabilir. Ailelerin diledikleri zaman ve diledikleri sayıda çocuk sahibi olmalarına yönelik bir önlemdir. Asıl amacı, ülkenin hızlı nüfus artışını önlemektir. Az gelişmiş ülkelerin başlıca özelliklerinden birinin hızlı nüfus artışı olduğu bilinmektedir. Bu ise söz konusu ülkelerde kalkınmayı önlemekte, işsizliği artırmakta ve yoksulluğu yaygınlaştırmaktadır. Dolayısıyla adam başına düşen reel gelirin artırılması ve daha kaliteli bir yaşam olanağı sağlanması için nüfus kontrolü gerekli bir önlemdir. Bu ise doğum kontrolü ile elde edebilir. Doğum kontrolü, ana sağlığının korunması için de gereklidir. Uluslararası kuruluşların da katkılarıyla az gelişmiş ülkelerde halk, doğum kontrolü konusunda eğitilmekte ve kendilerine doğum kontrol araçları bedava veya düşük fiyatla sağlanmaktadır.