Disalimcilik Nedir? Disalimcilik Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “dışalımcılık” ne demek?1. Dışalımla uğraşma, dış ülkelerden mal satın alma ya da getirtme işi, ithalatçılık