Dış ticaret tekelleri Nedir? Dış ticaret tekelleri Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dış ticaret tekelleri nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Foreign trade monopolies) Dış ticaretin devlet monopolünde bulunduğu Sovyetler Birliği’nde ihracat ve ithalat konusunda görüşme ve anlaşmalar yapmak üzere çeşitli ülkelerde dış ticaret temsilcileri bulundurulur. Bunlar belirli mallar konusunda uzmanlaşmışlardır. Kendi alanlarında geniş bilgi ve deneyim sahibidirler. Dolayısıyla ticaret anlaşmalarını ülkeleri lehine sonuçlandırmakta büyük avantaj elde ederler. Sovyetler Birliği’nin ticari ilişkide bulunduğu belli başlı ülkelerde bunların ofisleri vardır. Sovyetler Birliği’nin özellikle Kliring ve diğer Bağlı Ticaret şekillerine göre yürüttüğü ticarette bunların rolü oldukça önemlidir.