Ana Sayfa Nedir ? Dış koruyuculuk Nedir? Dış koruyuculuk Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dış koruyuculuk Nedir? Dış koruyuculuk Anlamı ve Hakkında Bilgi

0

Dış koruyuculuk nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Protectionism) İç piyasanın, gümrük tarifeleri ve öteki kısıtlayıcı önlemlerle dış piyasanın rekabetine karşı korunmasını savunan görüş. Dış ticarette Liberalizmi savunan görüşün tersi. Bu görüşe göre gümrük tarifeleri ve kotalar kaldırılarak serbestleştirilmiş bir dış ticaret rejimi, yerli sanayii, gelişmiş dış piyasa rakipleri karşısında korumasız bırakır. Yeni kurulmuş ve kurulacak olan yerli sanayiler, gelişmiş rakiplerle boy ölçüşemeyeceği için, ulusal ekonomi bundan büyük zararlara uğrar. Dış koruyuculuk ile liberalizm arasındaki tartışmalar geçen aşıra inecek kadar eskidir. Liberal rejimden yana olanlar rekabetin, fiyat mekanizmasının ve Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisinin kaynak dağılımı ve ekonomik refah üzerindeki olumlu etkilerini savunmuşlardır. Dış koruyuculuktan yana olanlar ise rekabetin iç ekonomiyi bozucu ve yerli sanayiye zarar verici yönleri üzerinde durmuşlardır. Bu arada, özellikle gelişmiş ülkelerde koruyuculuğu savunan bir kısım endüstrilerin temsilcileri ise, gerçekte koruyuculuğu kendi çıkarlarına bir araç olarak görmüşlerdir. Bunlar, tekstil, ayakkabı, çelik, oyuncak ve elektrikli aletler gibi emek – yoğun ve az gelişmiş ülkelerin rekabetçi oldukları sektörlerdir. Bu sektörler, dış rekabete dayanamayınca hükümetler üzerine baskı yaparak gümrük tarifelerinin yükseltilmesini sağlamak ve böylece dış rekabetten korunmak istemektedirler. Bunların korunma gerekçelerini az gelişmiş ülkelerin sanayileşme amaçlarıyla karıştırmamak gerekir. Özellikle 1973 Dünya Enerji Buhranından sonra dünyada koruyuculuk akımları yeniden yaygınlaşmıştır (Bkz. Genç Endüstri Tezi, Yeni Koruyuculuk).