Ana Sayfa Sosyoloji Din Sosyolojisi Din Sosyolojisinin Doğuşu ve Gelişimi

Din Sosyolojisinin Doğuşu ve Gelişimi

0

Sosyolojinin sistemleşmesi, kurumsallaşması ve kendini ‘felsefe’den sıyırarak

bağımsız bir bilim haline gelmesi 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir.

İlk defa Aguste Comte (1839) tarafından kullanılan sosyoloji kelimesi,

Latince “socio” (toplum) ve Grekçe “logie” (bilim) kelimelerinin birleşmesinden

meydana gelmiştir.

Sosyoloji dilimize önce, “İlm-i İctima” ve “içtimaiyat” olarak çevrilmiştir.

Günümüzde “toplumbilim” olarak Türkçeleştirilse de, bütün dünyada

olduğu gibi, ülkemizde de sosyoloji olarak kullanımı rağbet görmektedir. Etimolojik

anlamıyla Sosyoloji’yi toplumsal olanın bilimi olarak nitelendirebiliriz.

Din Sosyolojisinin

Doğuşu ve Gelişimi

Fransız Burjuva Devrimi ile İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi,

Batı Avrupa ülkelerinde kısa zamanda etkisini göstermiş, sadece devletlerin

anayasalarının değişmesiyle sınırlı kalmamış, toplumların temellerini sarsan

devrim ve ayaklanmaların patlak vermesine, politik ve ekonomik çalkantılara,

toplumsal yapıda köklü değişikliklere, mülkiyet düzeninin alt–üst olmasına,

yeni bir sosyal tabakalaşmaya ve benzeri büyük sarsıntı ve bunalım

yaratan olaylara neden olmuştur. Böylesine sorun ve açmazların çözümlenebilmesi

hususunda mevcut bilimlerin yetersizlikleri, aydınları yeni arayışlara

sevk etmiştir. İşte sosyoloji, 19. yüzyılda ilkin Fransa’da bunalımlar içinde

kıvranan toplumun sorunlarına çözüm üretmek için ortaya çıkmış ve Fransa

ile sınırlı kalmayıp kısa zamanda diğer ülkelere de yayılmış bir bilimdir.