Dili döndüğü kadar Nedir? Dili döndüğü kadar Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dili döndüğü kadar nedir? Söyleyebildiği kadar, anlatma gücünün elverdiği ölçüde Cümle içinde kullanımı Mademki çocuk terbiyesi hakkında konuşmak istiyorsunuz, dilimin döndüğü kadar söyleyeyim. – S. Ayverdi