Ana Sayfa Kimdir Derviş Mehmed İbn-i eş-Şeyh Ramazan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Derviş Mehmed İbn-i eş-Şeyh Ramazan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Derviş Mehmed İbn-i eş-Şeyh Ramazan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Onuncu asırda yaşadığı eserinden anlaşılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında (Sebhetü’l-Ahbar ve Tuhfetü’l-Ebrar) adı ile Hz. Adem’in yaratılışından itibaren zamanına kadar gelen peygamber ve hükümdarların isimleri ile özetlenmiş olaylarını toplayan bir tarih kaleme almıştır. [Şecere] tarzındadır. Bir nüshası da Viyana Kütübhanesinde vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.