Ana Sayfa Kimdir Derviş Hüsam Mevlevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Derviş Hüsam Mevlevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Derviş Hüsam Mevlevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Maarifçiler ve muhasibler sınıfından bir zat olup Bosnalıdır. İzmir’de ikameti ihtiyar etmiştir. Sinan Efendi’nin hakimliği sırasında hesab ilminden te’lif ettiği Türkçe (Lem’atü’l-Fevaid) ismindeki eserinin bir mukaddime ve üç babı vardır.

Mukaddime: Katiblere bazı nasihatler ve mirasların taksimine dair lazım olan muayyenlerden bahsetmektedir.

Birinci bab: Taksim-i gurema, ikinci bab: Taksim-i mevaris, ügüncu bab: Erbaa-yi mütenasibe.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.