Nedir ?

Demogoji Nedir? Demogoji Anlamı ve Hakkında Bilgi

C. ErarslanDemogoji nedir? Demagoji (İnglizce:Demagogy) (Fransızca:Démagogie), akılcı ve mantıklı çıkarım ve tartışmalardan ziyade, halkın isteklerine, önyargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayışıdır. Yunanca demos (halk) ve agogos (liderlik yapmak) kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Genellikle üstün bir hitabet ve propaganda yeteneği gerektirir. Çoğunlukla, popülist kavramları kullanarak ve milliyetçilik duygusunu sömürerek yapılır. Demagoji yapan kişiye “demagog” denir. Demagojinin kökenleri antik Yunan ve Roma medeniyetlerine dayanır. Demogoji, toplumun duygularını ve önyargılarını kullanarak var olan gerçekleri farklı şekilde gösterme sanatıdır diye de söylenebilir Tarih boyunca çeşitli başarılı demogoglar olmuştur. Bu kişiler toplumu yönlendirmek için onların duygu ve önyargılarını kullanarak istedikleri sonuçları almaya çalışırlar. Bunların içerisinde en başarılılarından birisi George W. Bush’dur ! George W. Bush, 9 Eylül olayları sonrasında toplumun tedirginliğini kendi lehinde kullanarak Irak’ın ABD için ciddi bir tehdit oluşturduğu mesajını işlemiş, ve kamuoyundaki destek oranını %70’e kadar çıkartarak Irak’a saldırmayı haklı bir noktaya getirmiştir! Aslında gerçek şudur: Irak savaşında ölenlerin sayısı ABD’de düzenlenecek terör saldırılarının kat ve kat üstündedir. Üstelik terör tehditi ortadan kalkmamış, tam tersine artmıştır. Demogoji

kelimenin ingilizcesi: Demagogy Demogoji kelimesinin fransızcası Démagogie