Ana Sayfa Kimdir Defteri Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Defteri Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Defteri Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tarihçilerinin tedkikatcılarından bir zat olup İstanbul’ludur. [Ruzname] ‘Günlük olayları yazma’ katibliğinden yetişmiş ve sonradan Defterdar olmuştur. Bundan sonra da valiliğe yükselmiştir. (Zübdetü’l- Vekayi’) ismi ile Yazdığı Osmanlı tarihi 1067 (1657) den 1116 (1704) tarihine kadar olan olaylardan bahsetmektedir. (Nesayihu’l-Vüzera Vel-Ümera) isminde bir eseri de vardır ki bir nüshası Es’ad Efendi Kütübhanesindedir. Hesab sahibi, bilgili bir zattı. Selanik Valiliğinde iken bir işde gevşekliği görüldüğünden 1129 (1717) tarihinde Kavala’da tevkif edilerek ecel-i kazaya (cezaya) uğradı. Eserleri basılmamıştır.

(Nesdyihu’l-Vüzerd) dokuz babtır :

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.