Deflatör Nedir? Deflatör Anlamı ve Hakkında Bilgi

Deflatör nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Deflator) Ekonomik hesaplamalarda fiyat artışlarının etkilerini gidermek için kullanılan fiyat indeksi. Parayla ifade edilen değerler aynı zamanda enflasyonun etkilerini içerir. Bu ise değer rakamlarında sırf fiyat artışları dolayısıyla ortaya çıkan şişkinlik demektir. Örneğin milli gelir rakamlarını ele alalım. Her yılın milli geliri o yılın mal ve hizmet üretiminin cari fiyatlarla değerlendirilmesinden oluşur. O halde bir yıldan diğerine milli gelir rakamlarındaki değişme, sadece fiziki üretimde ortaya çıkan değişmeden değil, aynı zamanda fiyatlardaki artıştan da kaynaklanır. Bu durumda gerçek üretimdeki değişmeleri bulmak için fiyat artışlarının etkilerini yok etmek gerekir ki bu da deflatörler yardımıyla yapılır. Gerçekte milli gelirdeki reel değişmeleri belirlemek için bütün sektörlerdeki fiyat artışlarının ortalaması durumunda bir indeks olan Gayri Safi Milli Hasıla Deflatörü kullanılır. Bunun gibi, cari fiyatlarla ifade edildiklerinden yıllık yatırımlar, vergiler, iç borçlar, v.s. nin de yıllık değerlerini karşılaştırabilmek için bunları deflate etmek gerekir. Bu amaçla, en çok kullanılan deflatörlerden birisi örneğin Toptan Eşya fiyatlarıİndeksidir.