Görsel Yok

Kültürel Feminizmin Hukuk Yaklaşımı

24 Kasım 2015 sosyolog 0

Kültürel Feminizmin Hukuk Yaklaşımı Kültürel feminist kuramın temelinde anaerkil bakış açısı yer alır. Bir başka deyiş¬le, toplumsal yaşamın özellikle kadınlara özgü değerler aracılığıyla sürdürülmesi gerektiği […]

Görsel Yok

Liberal Feminizmin Hukuk Yaklaşımı

24 Kasım 2015 sosyolog 0

Liberal Feminizmin Hukuk Yaklaşımı Liberal feministler, hukukun cinsiyet bakımından ayrımcı ve taraflı bir nitelikte ol-duğunu ileri sürerler ve çözüm olarak hukuk alanında reform yapılması gerektiği¬ni […]

Görsel Yok

Feminist Hukuk Çalışmaları

24 Kasım 2015 sosyolog 0

Feminist Hukuk Çalışmaları Feminist hukuk kuramı, doğaldır ki kadın hareketlerinin ve feminist kuramsal ça-lışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Hukuk kuramı olarak “feminizm”, eleştirel hukuk çalışmalarının bünyesinde […]

Görsel Yok

Hukuk İdeolojisi

24 Kasım 2015 sosyolog 0

Hukuk İdeolojisi Yurttaşların hepsinin, hukuk ve yasalar karşısında eşit ve yasa koyucunun kendi¬sinin de koyduğu kurallarla bağlı olduğu kabulünün ifadesi olan hukuk devleti kavramsallaştırması nesnel, […]