Görsel Yok

Etnometodoloji

29 Kasım 2013 sosyolog 0

Etnometodoloji, 1960’lı yıllarda California Üniversitesi öğretim üyelerinden Harold Garfinkel tarafından geliştirilen, günlük hayatımızdaki sosyal ilişkilerin analizine yönelik yeni bakış açıları sağlayan bir teoridir. Buradaki “etno” […]

Görsel Yok

Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu)

29 Kasım 2013 sosyolog 0

  Toplumun işleyişini tahakküm süreciyle açıklayan Eleştirel Teori,  “Çatışma Teorisi” ya da -1923 yılında Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü bünyesinde zengin bir iş adamı […]

Görsel Yok

Çatışma Teorileri Yeni Marksizm

29 Kasım 2013 sosyolog 0

Çatışma teorileri, esas itibarıyla, Marx’ın “tarihi materyalizm” ve “diyalektik metod” ile temellendirdiği teorisinden ilham alan görüşler manzumesi olarak tanımlanabilir. Bilindiği üzere Marx, tarihi materyalizm ile, […]

Görsel Yok

Sembolik Etkileşimcilik

29 Kasım 2013 sosyolog 0

  Psikoloji geleneğinden gelen bir Amerikan sosyolojisi ekolü olan sembolik etkileşimcilik,  özellikle sosyal eylem ve fertlerin bu eylemlere yükledikleri anlamlar üzerinde duran bir teoridir. Sembolik […]