Görsel Yok

İbn-i Haldun ve Sosyolojinin Doğuşu

29 Kasım 2013 sosyolog 0

ve çeşitli fikirler ileri sürmüştür. Ancak, toplum hakkında düşünmüş olmaları bu dü- şünürleri sosyolog olarak adlandırmaya yetmez. Bu konuda tek istisnanın, toplum hakkındaki düşünme yöntemindeki […]

Görsel Yok

Sosyo-biyoloji

29 Kasım 2013 sosyolog 0

Neo-Darwinci evrimci teori içinde yer alan sosyobiyoloji, teorik kökleri 1960’ların ortalarına, Hamilton ve Maynard Smith’in çalışmalarına kadar geri götürülebilen, 1970’lerin ortalarından itibaren Edward O. Wilson […]

Görsel Yok

Aksiyonalist Teori

29 Kasım 2013 sosyolog 0

Aksiyonalizm (actionnalisme), toplumun, “tarihsel özne” (sujet historique) olarak gördüğü aktörlerin “sosyal eylem”leriyle şekillenen bir sistem olduğu düşüncesinden yola çıkan bir teoridir. Sosyal eylemlerin normatif karakterini […]

Görsel Yok

Jenetik Strüktüralizm

29 Kasım 2013 sosyolog 0

Post-strüktüralizm ya da jenetik (génétique) strüktüralizm, 1950’lerden itibaren, özellikle Pierre Bourdieu’nin temeli strüktüralizme dayanan orijinal çalışmalarıyla şekillenen bir teoridir.* Günümüz Fransız sosyolojisinin önemli bir temsilcisi […]