Darülaceze Nedir? Darülaceze Anlamı ve Hakkında Bilgi

Darülaceze nedir? Kadın-erkek, yoksul, sakat ve kimsesiz çocukları korumak için, Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinde yaptırılarak hizmete sunulan “düşkünler yurdu” Darülaceze’nin temeli, 7 Kasım 1892 tarihinde Kağıthane’de, atış alanı sırtlarında atılmıştır. Devrin sadrazamı Halil Rıfat Paşa, Darülaceze’nin yapılmasında önderlik etmiştir. Yapıldığı devirde (28 Ocak 1895 yılında) çıkarılan kararnamelere göre:Yurdun yönetimi, Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı)ne bağlanmıştır. Yurdun yönetim kurulu başkanlığı, belediye tarafından seçilen ve padişahça onaylanan bir memur tarafından yapılırdı. Üyelikleri ise; Vakıflar İdaresi, Müftülük ve Zaptiye Nezareti tarafından seçilen birer memurdan olurdu. Bundan başka ayrıca, Darülaceze’de Ermeni, Rum, Katolik ve Yahudi azınlıkları da birer temsilci bulundururlardı. Kurul, hiç ücret almadan görev yapardı. Darülaceze’nin bugünkü idaresi 23 Temmuz 1908’de İstanbul Belediyesine bağlandı. 14 Mart 1910’da da Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne verildi. 3 Ekim 1912’de yönetimi Sıhhiye Müdürlüğüne devredildi. Günümüzde Darülaceze İstanbul Belediyesine bağlı olarak 1946’da kurulan bir döner sermaye işletmesi ile yönetilir. Darülaceze’nin başlıca amacı, binanın hizmet alanı içerisinde ibadethane olarak; cami, havra ve kilisenin bulunması, din ve ırk ayrımı gözetmeden, düşkünleri barındırmak, kimsesiz çocuklara bakmak, iş sahibi yapmak, bu gibi aciz ve zavallı kimselerin rahat bir hayat sürmelerini, ümitlerini kaybetmemelerini sağlamaktır. Darülaceze’nin döner sermayeli işletme şartnamelerine göre ancak İstanbul halkı buradan faydalanabilir. Darülaceze 28.500 metrekarelik bir alan üzerine 25 yapı halinde kurulmuştur. Bunlardan önemlileri şunlardır: BirMüdiriyet binası, 3 hastane, 1 çocuk yuvası, 5 düşkünler pavyonu, 1 cami, 2 hamam ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan başka binalardan ibarettir.

Sözlüklerde geçen anlamı : “darülaceze” ne demek?1. Düşkünlerevi. Darülaceze

kelimenin ingilizcesi: n. almshouse, poorhouse, workhouse; hospice, hospital; union

Köken: Arapça