Ana Sayfa Sosyoloji Darren Oldridge – İnsanlığın Garip Tarihi

Darren Oldridge – İnsanlığın Garip Tarihi

0

Darren
Oldridge – İnsanlığın Garip Tarihi

Geçmişteki insanların inançlarını
anlayamamamız bizi onlardan ayıran mesafenin göstergesidir.

Bir şeyin garipliği çoğu zaman bizim
alışılagelmiş tecrübelerimize aykırı olmasıyla ilgilidir.

İnsanlar yaşamdaki deneyimlerini bir inanç
sistemi (…) bağlamında değerlendirirler. İnanç sistemleri, sıfırdan başlayıp
yoktan var edilmez. İnsanlar bu sistemlerin içine doğarlar…

Malleus
Maleficarum

İnsan hayatına müdahale edebilen iyi ya da
kötü melekler…

İnsanlar çoğu zaman uzaktan gördükleri
birini, o mekânda bulunması muhtemel olan bir tanıdığa benzetebilirler.

…duyularımızla algıladıklarımızı aklımızla
anlamlandırırız.

Din ve büyü arasındaki en uzun süreli
çatışma / Protestan reformu

Melekler ve şeytanlar / ortaçağ boyunca
ciddi araştırma konularıydı…

Meleklerin fiziksel varlıkları…

Hanok’ta ve Tavrat’ta geçen meleklerin
çocukları olduğu inancı…

Thomas Aqinas, Summa Theologica’da
meleklerin ve şeytanların soyut varlıklar olduklarını iddia etmiştir. (s. 47)

Ruhların fiziksel hazlardan etkilenmesi
imkânsız / bu nedenle melekler aseksüel varlıklardır.

Tıpkı melekler gibi, iblisler de doğa
kanunları dahilinde faaliyet gösterebilirler. Ayrıca iblisler, doğa kanunlarını
meleklerin yaptığı gibi geçici olarak çiğneyemezler; çünkü bu sadece Tanrı’nın
mucizelerine aracı olurken yapılabilir ki iblisler asla Tanrı’nın elçisi olmak
istemezler. Bu sebepten ötürü, iblislerin edimleri her zaman doğal sınırlar
içerisinde kalmaya mahkûmdur. (s. 53)

İblislerin en klasik silahlarından biri
imgelemlerdir.

Burgundian Mahkemesi, suçlu bulunan
domuzlar… (s. 71)

Bu tür davalar ortaçağ ve Rönesans
Avrupasının hukuk sisteminde yaygın olarak bulur.

1772’de Marguis de Sade’ın boynunun
vurulmasına karar verildi. Fakat Sade ülkeyi terk ettiği için bu karar bir
kukla üzerinde infaz edildi. (s. 85)

İngiliz yasalarına göre kocalarını öldüren
kadınlar kazık üstünde yakılıyordu. (s. 87)

Hortlaklarla ilgili hikâyelerin temelini
oluşturan tema diriliştir.  Bu temanın
kaynağı da İsa’nın dirilişidir.

İncobus / uyuyan kadınlarla yatan erkek
şeytan

Succubus / uyuyan erkeklerle yatan dişi
şeytan

Cadılık başka suçlardan çok farklıdır bu
nedenle cezası da hep çok farklı olmuştur. (s. 141)

Türkçeleştiren: Kerem Geçmen

Yerdeniz Yayınları

2006