Dardanizm Nedir? Dardanizm Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dardanizm nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Dardanism) İhtiyaçtan fazla olan üretim stoklarının yakılması, dökülmesi veya benzeri yollarla imha edilmesidir. Bunun nedeni üretim artışlarının fiyatları düşürerek üretici veya satıcıların gelirlerinde azalmaya yol açmasıdır. Bu yöntemi ilk uygulayanların HollandalIlar olduğu söylenir. HollandalIlar XVII. asırdan itibaren Uzak Doğu’nun baharat ticaretini tekellerine almışlardı. HollandalI tacirler Avrupa’ya gelen baharatın arttığında fiyatların düştüğünü görmüşler ve bunun gelirlerinde düşmelere yol açmasını önlemek için stok fazlalarını yok etme yoluna gitmişlerdir (Bkz. King Kanunu).