Dante Alighieri Kimdir, Hayatı, Eserleri, İlahi Komedya, Hakkında Bilgi

0
69

DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

İtalyan, şair. Geçmişin kültür mirasıyla çağının felsefesini özümleyerek, Divina Commedia adlı yapıtıyla Hıristiyanlık öğretisinin edebiyat alanındaki en parlak örneğini vermiştir.

Floransa’da doğdu, 14 Eylül 1321’de Ravenna’da öldü. O yıllarda Floransa, öbür İtalyan kenderi gibi Guelfler ve Ghibellinler diye bilinen iki siyasal parti arasındaki çatışmalara sahne oluyordu. Guelfler Pa-pa’yı Ghibellinler’se İtalya’nın siyasal bakımdan bağlı olduğu Germen İmparatoru’nu tutuyorlardı. Her biri kendi yasalarıyla yönetilen bu kentlerin zaman zaman Germen İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık savaşlarınagirdikleri görülüyordu. Ancak Dante’ nin çocukluk- ve gençlik yıllarını en çok etkileyen savaşlar, aynı kentte yaşayan karşıt partiler arasındaki bu kanlı çatışmalar oldu. Kendisi de soylu bir Guelf ailesinden gelen Dante, Ghibellinler’in son kalesi olan Arezzo kentine karşı 1289’da açılan Campaldino Savaşı’na katıldı ve Guelfler’in kesin zaferiyle sonuçlanan bu savaştan sonra kentin yönetiminde sorumlu bir görev almak için siyasal yaşama atıldı.