Dalkılıç Nedir? Dalkılıç Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dalkılıç nedir? Osmanlı Devletinde muhasara edilen kaleye girmek veya düşman ordusu içine dalmak için fedai yazılan asker. Bunlara serdengeçti>serdengeçti de denirdi. Bunlar toplu halde düşman ordusunun sağ, sol veya arkasından hücum ederlerdi. Ölümü hiç düşünmeyen bu yiğitlerin hücumları pek dehşetli olur ve ekseriya daldıkları ordunun moralini bozar içlerine korku salarlardı. Napolyon birkaç yüz dalkılıç meydana çıktığında bunların önünde durmanın güç, mağlub olmamanın ise imkansız olduğunu beyan eder Kuşatması uzayan kalelere serdengeçtiler gece merdiven kurarak yalın kılıç içeri girerler. Bütün kale efradına karşı gözlerini kırpmadan kılıç sallarlardı. Bunlar için şehadet adeta mukadderdi. Az da olsa sağ kalanlar olurdu. Bunlar gerek kumandanları, gerekse arkadaşları tarafından çok iltifat görürlerdi. Din ve devlet için başlarını vermekten çekinmeyen bu yiğitlerin sağ kalanlarına mükafatlar verilir, “serdengeçti ağası” tabiriyle hürmet gösterilirdi. Yeniçerilerin bozulmasıyla serdengeçtiler de eski ehemmiyetini kaybettiler, ocak kaldırılınca, dalkılıç serdengeçti>serdengeçti de kendiliğinden kalkmış oldu. Özlüyorum Malazgird, Niğbolu ve Kosova’yı Şimşek nallı rüzgar atlar üstünde, Dalkılıçlar biçerken ovayı … Yaşasaydım aaah öyle bir günde!

Sözlüklerde geçen anlamı : “dalkılıç” ne demek?1. Kılıcını çekmiş olan.

2. Kılıcını çekmiş olarak, yalınkılıç.