Cüruf Nedir? Cüruf Anlamı ve Hakkında Bilgi

Cüruf nedir? Maden posası, maden eritildikten sonra kalan kısım. Metal filizlerinin zenginleştirilmesinde uygulanacak metod ne olursa olsun, sadece metal bileşiğini elde etmek, diğer safsızlıkları uzaklaştırmakla mümkündür. Bu tür safsızlıklar da ancak metalin indirgenmesi esnasında uzaklaştırılabilirler. Böyle bir işlemde bazik özellikteki safsızlıklar için asidik yapıda bir madde, asidik yapıda olan safsızlıkları uzaklaştırabilmek içinde bazik yapıda madde ilavesi gerekir. Asidik ve bazik esaslı maddelerin birbiriyle birleşmesiyle, metalden yoğunlukça daha hafif ve ergiyen metalin üstünde biriken ve kolaylıkla akıtılarak alınabilen bu tür maddelere, cüruf (dışkı) adı verilir Cüruflar için kimyasal bir formül ortaya koymak mümkün olmamakla beraber, genellikle kalsiyum ve magnezyumun fosfat ve silikatlarıdır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “cüruf” ne demek?1. Maden posası, dışık. Cümle içinde kullanımı Fabrikalar da bütün asitlerini, cüruflarını, pisliklerini denize döküyorlar. – H. Taner Cüruf

kelimenin ingilizcesi: n. slag, dross, scoria, cinders, clinker

Köken: Arapça