Ana Sayfa Sosyoloji Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun Limanı

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun Limanı

0

Coşkun
Topal –
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun Limanı

Sonuç olarak Dünya ekonomik buhranının
yaşandığı bir dönemde Samsun, liman ve liman tesislerinin olmamasının da
etkisiyle Samsun-Sivas hattının sağladığı avantajdan yeterince yararlanamadı ve
hinterlandının büyük bir bölümünü ile yaptığı transit ticareti İstanbul, Mersin
ve İskenderun lehine kaybetti. Ayrıca bu dönemde belediyenin, gelirlerini
arttırmak amacıyla iskelelerden aldığı vergileri yüksek tutması limandaki
ticarî faaliyeti olumsuz etkiledi. Şehrin hinterlandı Tokat, Çorum, Amasya ve
Samsun ile sınırlı kaldı. Orta Anadolu’nun diğer yörelerinden ve Güneydoğu ve
Doğu Anadolu’dan, Sivas’ta toplanan ticarî emtia, Ankara üzerinden İstanbul’a,
Kayseri-Ulukışla üzerinden Mersin’e gönderilmeye başlandı (s. 331).

Topal, Coşkun. (2006), “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun LimanıGeçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s.
327-331), Samsun