Ana Sayfa Sosyoloji Cumhuriyet Döneminde Göçler ve Göçmenlerle Dayanışma Samsun Örneği (1923-1960)

Cumhuriyet Döneminde Göçler ve Göçmenlerle Dayanışma Samsun Örneği (1923-1960)

0

Önder
Duman –
Cumhuriyet Döneminde Göçler ve Göçmenlerle Dayanışma Samsun
Örneği (1923-1960)

19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın
ilk çeyreğine kadar üç büyük kitlesel göç ve iskân süreci geçiren Samsun,
Cumhuriyet döneminde (…) Anadolu ve Samsun Yunanistan’dan gelen mübadillere ev
sahipliği yapmak durumunda kaldı.

1923 yılı sonlarında ilk mübadil kafilelerin
Samsun’a gelişi ile başlayan bu göç ve iskân süreci yaklaşık iki yıl devam
etmiş, bu süre zarfında yaklaşık 24.000 göçmen Samsun ve kazalarına
yerleştirilmiştir.

1925’lerden 1940’lara kadar Bulgaristan,
Romanya ve Yugoslavya’dan 400.000 dolayında göçmen Türk bayrağının gölgesine sığınmıştır
(s. 2155).

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Bulgaristan’da
tesis edilen komünist idarenin baskı, yıldırma ve asimilasyon politikalarından
kaçabilen 155.000 Türk ve Müslüman yine Türk bayrağının gölgesine sığındı.
Aralık 1950-Kasım 1951 arasında yaklaşık bir yıllık bir süreçte gelen bu
göçmenlerden 478 hanede 2367 nüfus Samsun’a iskân edildi.

Duman, Önder. (2017), “Cumhuriyet Döneminde Göçler ve Göçmenlerle Dayanışma Samsun Örneği
(1923-1960)
,” Geçmişten Günümüze Göç,
Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 3, (s. 2155-2160),
Samsun