Çorbacı Nedir? Çorbacı Anlamı ve Hakkında Bilgi

Çorbacı nedir? Kapıkulu ocaklarına eleman yetiştiren 31 bölüklü acemi ocağı ile Osmanlı ordusunun piyade (yaya) askerini teşkil eden bölük zabitlerinin ünvanı. Cemaat denilen yeniçeri ortası çorbacılarına yayabaşı>yayabaşı veya serpiyadegan denildiği gibi, bölük denilen ağa bölükleri çorbacılarına bölükbaşı ismi de verilirdi. Çorbacılar bazen subaşı ünvanını da alırlardı. Çorbacıların kıdemlisine yeniçeri ortalarında yayabaşı>yayabaşı, bölüklerde de başbölükbaşı denilirdi. Çorbacılar kırmızı çuhadan kollu cübbe, ince gömlek, kırmızı şalvar, ayaklarına sarı mest pabuç ve başlarına börk giyerlerdi Yaya bölük komutanı olmalarına rağmen atları vardı. Çorbacılar bölüklerin bütün işlerinden sorumlu olduğu gibi, büyük suçlar hariç, maiyetindekilere ceza verebilirdi. Yeniçerilerin İkinci Mahmud zamanında kaldırılmasından sonra, çorbacı yerine ortaağası tabiri kullanılmıştır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “çorbacı” ne demek?1. Çorba pişirip satan ya da çorba içmeyi çok seven kimse; tayfaların gemi sahibine verdikleri ad.

2. Taşrada halkın hıristiyan ileri gelenlerine verdiği san. 3. Yeniçerilerde bir birlik komutanı.