Çökelti Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Çökelti nedir? Sıvı ortamda kimyasal bir reaksiyon sonucunda teşekkül eden katı madde. Bir sıvıda (mesela suda) iyi çözünmeyen bir bileşiğin iyonları bir araya geldiğinde, bunlar birleşerek bir çökelti meydana getirirler. Gümüş nitrat ve sodyum klorür suda iyi çözünen bileşiklerdir. Bunların çözeltileri hazırlanıp aynı kaba boşaltılırsa, bu takdirde suda çözünmeyen gümüş klorür bileşiği oluşur ve katı halde çöker: AgNO 3 +NaCl › AgCl+NaNO 3 Bir maddenin çökeltisinin oluşabilmesi için, çöken maddenin iyon konsantrasyonları çarpımı o maddenin çözünürlük çarpımından büyük olmalıdır. (Bkz. Çözünürlük)

Sözlüklerde geçen anlamı : “çökelti” ne demek?1. Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup Çökelti

kelimenin ingilizcesi: n. sediment, precipitate, residuum, settlings