Ciro Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Ciro nedir?

Sözlüklerde geçen anlamı : “ciro” ne demek?

1- Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi.

2- Bir ortaklığın bir yıl boyunca alış ve satış tutarlarının genel toplamı.

3- Bono, çek, poliçe gibi kambiyo senetlerinin hak sahibi tarafından başkasına devredilmesi için sözkonusu senetlerin arkasının imzalanması işlemi.

4- İş hacmi

Ciro kelimesinin menşei, İtalyanca devir anlamına gelen girare kelimesidir.

Ciro, senet, police, çek, konişmento (konşimento), makbuz senedi, ipotekli borç senedi gibi emre yazılı kıymetli evrakın, mülkiyet değiştirmesinde kullanılan usuldür.

Ciroyu senet emrine düzenlenen kişi lehdar yapar. Ciro eden kişiye ciranta denir. Ciro edilen kişinin adı, ciro tarihi, ödeme emri yazılarak yapılan ciroya tam ciro, isim göstermeden yalnızca bir imza ile yapılabilen ciroya beyaz ciro adı verilir. Ciro; nakil, teminat ve hak sahibini teşhis olmak üzere üç tür fonksiyon ifa eder. Temliki, tevkili ve terhini ciro olmak üzere çeşitleri vardır.