Çift anadal Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Çift anadal nedir? Anadal lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almalarıdır. Çift Anadal Programına en erken 3. en geç 5. dönemin başında müracaat edilir ve başvuru sırasında genel not ortalamasının 4 üzerinden 3 (BB), 100 üzerinden 80 olması gerekmektedir. Bu program en az 36 krediden oluşur Çift Anadal programı ile kayıtlı olduğu bölümde yüksek başarı gösteren öğrenciler kabul edildikleri takdirde aynı anda başka bir anadal lisans programında daha öğrenim görebilirler. Bu şekilde okulu bitirdiklerinde iki ayrı lisans bölümünden mezun sayılırlar. Başvuru koşulları nelerdir? Çift Anadal Programı açacak bölüm, her yarıyıl başında belirlenen kontenjanları, İkinci Anadal Programı’nın ders programını ve kayıt tarihlerini öğrencilere duyurur.Öğrenciler, belirtilen tarihte; kendi bölümünde almış olduğu derslerin not çizelgesini ve sınıfında, başarı sıralaması itibarı ile ilk %20 içinde bulunduğunu gösteren belgeyi eklediği bir dilekçe ile başvurmak istediği bölüme başvurur.İkinci Anadal Programı’na en erken kayıtlı olduğu bölümün üçüncü yarıyılının, en geç de beşinci yarıyılının başında başvurabilir.Başvuru sırasında okuduğu bölümde, başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması, genel akademik not ortalamasının en az 2.72 olması ve bölümünde ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20 içinde bulunması gerekir. Hangi koşullar nedeniyle çift anadal eğitimim kesilir? Tüm ÇAP eğitimi süresince, bir akademik yılsonunda öğrencilerin GNO’ları, bir defaya mahsus olmak üzere, 2.75’e kadar düşebilir. Bunun dışında, GNO’ları 2.75’in altına düşen öğrenciler, ÇAP programından çıkarılırlar.