Çift ana dili olan çocuklar avantajlı (Bilim ve Yaşam)

 

Çift ana dili olan çocuklar avantajlı bilimteknoloji/aile bilim yasam

Bilimadamları çift dil konuşan çocukların daha az kafa karışıklığı yaşadığını ve ilerleyen yaşlarda Alzheimer hastalığına yakalanma risklerinin daha düşük olduğunu açıkladı.

Çift dil konuşan çocuklar değişikliklere karşı daha uyumlu

İki dil konuşanlar üzerinde son yıllarda yapılan farklı araştırmaları değerlendiren Amerikalı bilimadamı ve yazar Prof. Jared Diamond, vardıkları sonuçları Science dergisindeki bir makalede kaleme aldı.

Küresel düzeyde iki ya da daha fazla dil konuşan insanların sadece bir dil konuşanlardan daha çok olduğu düşünülüyor.

Ancak 1960’lı yıllara kadar yapılan araştırmalarda iki dil konuşan çocukların, başka dilleri daha yavaş öğrendiği sonucuna varılmıştı.

Ancak 12’inci dili öğrenmeye çalışan Diamond, bu inanışın yanlış olduğunu söylüyor.

Diamond son yıllarda yapılan araştırmalarda bir ya da iki dil bilen çocuklar arasında bilişsel ve dil öğrenimi alanlarında büyük bir fark olmadığını belirtiyor.

Prof. Diamond’a göre iki dil bilen çocukların daha avantajlı olduğu bazı alanlar da var.

Diamond, Agnes Kovacs ve Jacques Mehler’in araştırmalarına işaret ediyor.

Kovacs ve Mehler araştırmalarında, anne ve babaları farklı diller konuşan çocuklarla bir dil konuşan çocukların verdikleri tepkileri kıyasladı.

Çalışmada ‘iki dilli’ çocukların değişikliklere daha kolay adapte olduğu sonucuna varıldı.

Profesör Diamond BBC’ye verdiği mülakatta ‘Bir bebek üç aylıktan itibaren İtalyancaya tepki verip Çince konuşan annesini görmezden gelmeyi öğreniyor. Ama anne konuşmaya başlayınca Çinceye odaklanıp İtalyancayı görmezden geliyor. İki dil duyan bebek bir şey üzerine odaklanmayı hepimizden önce öğreniyor.’ dedi.

Kanada’da yapılan bir araştırmaya göreyse, birden fazla dil konuşan çocukların ileride, Alzheimer da dahil olmak üzere bunama yaratan hastalıklara yakalanma riski daha düşük.

Bunama yaşayan yaşlılar üzerinde yapılan çalışmada, birden fazla dil konuşan hastalarda bunama belirtilerinin, bir dil konuşanlara kıyasla dört yıl daha geç görüldüğü anlaşıldı.

Araştırmacılar bu durumu, iki dil konuşanların yaptığı beyin egzersizlerinin bu belirtileri geciktirmesiyle açıklıyor.

Diamond, ‘Beş dil konuşan İsveçli bir tezgahtar olduğunuzu düşünün. Alzheimer’a karşı 25 yıl korunabilirsiniz. Yani 102 yaşına kadar bu hastalığa yakalanmayabilirsiniz. Yani hiç Alzheimer olmayabilirsiniz’ dedi.

Ancak Profesör Diamond bu bir kaç araştırmayla kesin sonuçlara varmanın mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi.