Ana Sayfa Kimdir Charles William Beebe kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Charles William Beebe kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Charles William Beebe kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1877-1962) ABD’li doğabilim ve okyanusbilim araştırmacısı. Batisferle önemli deniz dibi araştırmaları yapmış ve kendisin­den sonra uzun süre kırılmayan bir derine inme rekoruna ulaşmıştır. 29 Temmuz 1877’de New York’ta doğdu. 1898’de Columbia Üniversitesi’nde öğrenimini ta­mamladı. Ertesi yıl New York Hayvanat Bahçesi’nin müdürlüğüne, 1919’da da New York Zooloji Derneği’nde tropik araştırmalar bölümünün yöneticiliğine getirildi. Bu görevi sırasında dünyanın en zengin kuş koleksiyonlarından birini derleyen Beebe, araştırmacı ve yazar olarak doğa tarihine çok değerli bulgular kazandırdı; Meksika, Venezuela, İngiliz Ginesi, Ber­muda, Galapagos Adaları ve Batı Hint Adaları’na yapılan birçok inceleme gezisini yönetti. Deniz diple­rinde yaşayan ve daha önce varlığı bilinmeyen çeşitli hayvanların resimlerini yaptı, fotoğraflarını çekti, ilgi alanı dağ sülünlerinden tropik ormanlardaki memeli­lere, kendi doğal ortamlarında yaşayan böcek ve yılanlardan derin deniz balıklarına dek uzanan Beebe, 4 Haziran 1962’de Trinidad’da öldü.

Deniz dibi araştırmaları için çeşitli gereçlerle donatılmış, basınca dayanıklı, genellikle çelikten ya­pılmış bir küre olan barisfer, bir kabloya bağlanarak deniz üstündeki bir tekneden dibe indirilir. İçinde havalandırma araçları, ölçme aygıtları ve tekneyle bağlantıyı sağlayan bir telefon vardır. Araştırmacılar, kalın kuvars camlı pencerelerden deniz dibini göz­lemleyebilirler. Barisfer ilk kez 1892’de İtalyan Balzamello tarafından Akdeniz’de kullanıldı ve 165 metre kadar derine inebildi. 1911 ‘deki ikinci denemede, ABD’li mühendis H. Hartman batisferle 458 metreye kadar indi. Daha sonra Ağustos 1934’te Beebe, O. Barton ile birlikte, “Age of Progress” (Gelişme Çağı) adlı bir batisferle Bermuda açıklarında 923 metre derinliğe ulaştı. Sonradan Barton batisferde bir dizi değişiklik yaparak 1948’de bu rekoru kırdı ve California yakınlarında 1.360 metreye kadar indi.

Beebe’nın batisferle vaptığı derine inme deneme­si, bu tarihten yaklaşık 25 yıl kadar sonra Piccard’ın gerçekleştirdiği batiskafını da habercisi olmuştur. Batisfer gibi bir kabloya bağlı olmaksızın, gövde tanklarına doldurulmuş hafif bir gaz yardımıyla vc pervanesinin itme gücüyle deniz altında kendi kendi­ne hareket edebilen batiskaf, okyanusların en derin kesimlerinde araştırma olanağı sağlar.

YAPITLAR (başlıca):

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983