Cenab-ı Ahmet Camii (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

Cenab-ı Ahmet Camii

Tarihi-Eserler-1/cenabi ahmet pasa
Cenab-ı (Hayali) Ahmed Camii şimdiki adıyla Yeni Camii, Ulucanlar Caddesinde bulunuyor. Cami, türbe, Mevlevihane ve hazireden oluşan, hicri 973 yıllında yapılmış olan külliyeden günümüze cami ve türbe gelebilmiştir. Ankara’daki en büyük Osmanlı Camidir. Ana detayları Mimar Sinan’ın öğrencilerinden biri tarafından yapılmıştır. Tek kubbeli Osmanlı camilerinin güzel bir örneğidir.

İç Cebeci Ulucanlar’da bulunan kesme taş duvarlı ve kubbeleri kurşun kaplı olan cami klasik Osmanlı yapılarındandır. 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ankara beylerbeyliği yapmış olan Cenab-ı Ahmet Paşa tarafından yaptırılan caminin planı, kare mekân üzerinde tek kubbeli ve son cemaatlidir. Son cemaat yeri dört mermer sütunlu, üç büyük sivri kemerli ve üç kubbelidir. 12’şerden 3 sıra olarak açılan 36 pencerenin çevresi renkli kalem işleriyle süslüdür. Minberi ve mihrabı sade olup, beyaz mermerdendir. 1802, 1887 ve 1940 yılında onarım görerek bugünkü halini ve adını almıştır. Mihrabı ve mimberi mermer, duvarları kesme taştır.