Görsel Yok

Formel ve İnformel Gruplar

27 Kasım 2013 sosyolog 0

Birincil ve ikincil grup ayrımları yanında, sosyal grubu analiz eden yaygın ve güvenilir ayrımlardan biri de formel ve informel şeklindeki ayrımdır. Bu tarz bir ayrımda, […]

Görsel Yok

Kitle

27 Kasım 2013 sosyolog 0

  Yığın özelliği taşısa da ondan ve sosyal gruptan farklı özelliklere sahip olan bir gruplaşma türü daha vardır ki, buna sosyal kitle denmektedir. Kitlede de […]

Görsel Yok

SOSYAL GRUPLAR

27 Kasım 2013 sosyolog 0

  Sosyal grup, araştırmacıların şuuru dışında mevcuttur. Bu nedenle o sosyal kategori olarak ifade edilemez. Sosyal grup, mensupları arasındaki karakteristik ilişkiler göz önüne alındığında yalın […]

Görsel Yok

Sosyal Grup Yapısı

27 Kasım 2013 sosyolog 0

  Mikro düzeyde bir sosyal grubun yapısı statülerin yanyana ve üstüste gelmesi ile oluşur. Statüler rol ve pozisyonlardan meydana gelir. Roller ise toplumun sosyo-kültürel normlarına […]