Çapraz Kafiye Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Çapraz Kafiye

edebiyat-sozlugu/edebiyat-kalem” 170″ 126″ Çaprazlama da denen, Dörder mısralı bendlerle kurulan nazım şeklidir.

Her dörtlüğün tek sayılı dizeleri ile çift sayılı dizeleri kendi aralarında kafiyeli olur.

Dörtlük sayıları arasında sınır bulunmamaktadır. Her tür konuya uygun olduğu için çok kullanılır.

Örnek;

Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış

Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle

Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış

Eski Şîrâz-ı hayâl ettiren âhengiyle

Yahya Kemal Beyatlı (Rindlerin Ölümü)