Büyük sahra Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Büyük sahra nedir? Dünyanın en büyük çölü. Alize rüzgarlarının hakim olduğu bu çöl, Kuzey Afrika’da batıdan doğuya, Atlas Okyanusu sahillerinden Kızıl Deniz sahillerine kadar uzanır. Güney-Batı ve Güney Asya’da farklı isimlerle (Arap Çölü, İran Çölü vb.) devam eder. Doğu-batı yönündeki uzunluğu 4600 km, kuzey-güney uzunluğu ise 1600 km’den fazladır. Toplam yüzölçümü 8.6 milyon km 2 dir. Siyasi bakımdan, Fas, Tunus, Cezayir, Çad, Nijer, Moritanya, Sudan, Libya ve Mısır arasında paylaşılmıştır Fiziki Yapı Büyük Sahra’nın fiziki yapısı düzgün olup basittir. İlk çağlarda meydana gelen sert kayalardan teşekkül etmiştir. Yatay olarak uzanan bu tabaka, daha sonraları meydana gelmiş olan kumlu topraklarla örtülüdür. Büyük Sahra başlıca üç bölüme ayrılır: Bunlardan yüzeyde çıplak kayaların bulunduğu kısımlara hamada; kum ve köşeli çakıllarla kaplı kısımlara serir; yer yer kum tepelerinin meydana geldiği ince bir kum tabakası ile kaplanmış kısımlara da erg adı verilir. Ergler, Büyük Sahra’nın geniş bir kısmını teşkil ederler. Genel olarak alçak platolar şeklinde ise de Tibesti (3414 m), Air (1900 m), Akaggar (2918 m) gibi yüksek alanlar da mevcuttur. İklim Büyük Sahra’nın iklimi tam bir kara iklimi özelliğini taşır. Sahra’nın bütününde günlük sıcaklık değişmeleri çok fazladır. Aşırı buharlaşma sebebiyle havada hemen hemen hiç nem bulunmaz. Rüzgarlar sürekli ve düzensiz eser. Pek ender rastlanan yağmurlar, şiddetli sağanaklar halindedir. Bu iklim şartlarının tabii neticesi olarak, Büyük Sahra’nın su durumu da kendine has bir özellik gösterir. Toprak üzerinde akarsulara rastlanmaz. Yeraltı sularına gelince, bunlar oldukça boldur. Bu akarsuların yeryüzüne çıktığı yere vaha denir. Vahalarda su olduğundan, bitki örtüsü ile tarıma elverişli topraklara rastlamak mümkündür. Eskiden ulaşım deve kervanları ile sağlanırdı. Bunlarla devekuşu tüyü, fildişi ve köleler deniz kıyısı şehirlere taşınırdı. Zamanımızda bu ticaret tamamen ortadan kalkmış olup, yeraltı zenginlikleri önem kazanmıştır. Bunlardan manganez, bakır, demir, petrol ekonominin can damarıdır. Bunlardan manganez, Fas; demir-bakır, Cezayir; petrol ise, bölgenin muhtelif yerlerinde çıkmaktadır.