Buyrultu Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Buyrultu nedir? Osmanlı Devletinde sadrazam, vezir ve beylerbeyi gibi yüksek rütbeli idarecilerin yazılı karar ve emirleri. Buyrultu, genelge biçiminde olup kime yazıldığı belirtilmemişse buna “açık buyrultu” adı verilir. Buyrultu, fermanın basit bir örneği biçiminde düzenlenir ve ilgili makamlara gönderilirdi. Vezir ve beylerbeyiler de sahip oldukları selahiyetle yazdıkları buyrultulara padişahlar gibi tuğra çekerlerdi. Ancak padişahlar namına yazılan fermanlarla, emsali kağıtlarda tuğra, kağıdın tam ortasına çekildiği halde, memurların yazdıkları buyrultulardaki tuğralar, kağıdın sağ üst köşesine çekilirdi. Ayrıca tuğranın yanına gönderen kimsenin imzası yerine bir de mühür basılırdı Fermanlarda bağlama ibaresi olarak “fermanım olmağla”; buyrultularda ise “ba’desselam inha olunur ki” şeklinde yazılırdı. Buyrultuların sonu ise deyu diye biterdi. Sadrazamın buyrultusuna “buyrultu-i sami” denilirdi.

Sözlüklerde geçen anlamı : “buyrultu” ne demek?1. Sadrazam, vezir, beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazılan buyruk.

2. İrade. Buyrultu

kelimenin ingilizcesi: 1. firman, imperial edict.

2. command.