Buruciye medresesi Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Buruciye medresesi nedir? Sivas ve Anadolu’ nun en ünlü tarihi yapılarından biri. Medreseler Sokağında, Birinci Keykavus Şifahanesi ve Çifte Minareli Medrese arasında inşa edilmiştir. Hacı Mes’ud Medresesi olarak da bilinir. Kapısının üzerindeki kitabeden anlaşıldığı gibi Muzafferüddin Burucirdi tarafından 1271/1272 (H.670) yılında yaptırılmıştır. Bugün etrafı temizlenmiş ve yapı bütün kimliğiyle ortaya çıkmıştır. Dışa taşkın taşkapı kitabe kuşakları, geometrik geçmelerle bezenmiştir. Köşe kuleleri palmet demetleri biçimindedir. Dört eyvanlı, iki katlı bir yapıdır. Kubbeli girişin yanlarında yine kubbeyle örtülü mescid ve türbe vardır. Türbede, Medreseyi yaptıran Muzafferüddin Burucirdi gömülüdür. Türbe ve mescidin yanında da iki beşik tonozlu küçük oda bulunmaktadır. Revakların arkasında medrese odaları, ana eyvanın yanlarında da iki kubbeli oda vardır. Medrese 1965-1966’da tamir edilmiş ve müze haline getirilmiştir