Burhan Belge Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Hakkında Bilgi

0
49

BELGE, Burhan (1899-1967)

Türk gazeteci. Kadro hareketinin kurucularındandır.

Şam’da doğdu. 24 Ağustos 1967’de Bonn’da öldü. Eski mutasarrıflardan Mehmet Asaf Bey’in oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Yafa, Beyrut ve İstanbul’da yaptı. Almanya’da mimarlık alanında yükseköğrenim gördü (1922). 1924’e değin Bükreş’te Anadolu Ajansı temsilciliği yaptı. 1925’te yurda dönüp Aydınlık dergisinde Burhan Asaf adıyla yazılar yazdı. Ardından Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yazmaya başladı. 1927’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nde II. ve I.kâtiplik görevlerinde bulundu. 1932’de Kadro hareketine katılarak 1934’e değin Kadro dergisinde yazarlık yaptı. 1933’te Basın-Yayın Genel Müdürlüğü danışmanlığına getirildi. Yaklaşık on yıl bu görevde kaldı. Aktris Zsa Zsa Gabor’un ilk kocasıdır.(1937-1941), Prof. Dr. Murat Belge, sonraki evliliğinden olan oğludur.

Çok partili döneme geçilince Demokrat Parti’ den yana tavır aldı. Demokrat İzmir gazetesinde başyazarlık yaptı. 1950 seçimleriyle Demokrat Parti iktidara gelince Zafer gazetesine başyazar oldu ve uzun yıllar burada yazdığı yazılarla Demokrat Parti iktidarını destekledi. Ankara radyosunda hükümetin iç ve dış siyasete ilişkin görüşlerini açıklayan konuşmalar yaptı. 1957’de Demokrat Parti’den Muğla milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960’tan sonra Demokrat Partililer’le birlikte Yassıada’da yargılandı. Ömür boyu hapse mahkûm edildi. 1963 affıyla serbest bırakıldı.

•    YAPITLAR: (başlıca): Burhan Belge’nin Sesiyle ikinci Dünya Sa-oaşı-Radyo Konuşmaları, 1970.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi